Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Административно обслужване

Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Община Козлодуй
1. Колко често използвате услугите на общинска администрация?
2. От какъв вид услуга се възползвате най-често?
3. Как подадохте заявлението за административната услуга?
4. По какъв начин Ви беше предоставена административната услуга?
5. Лесно ли открихте информация относно исканата от Вас услуга?
6. Служителите съдействаха ли Ви при попълването на документите?
7. Как бихте оценили обслужването?
8. Как бихте оценили качеството на услугите предлагани от Общината?
9. Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?
Друго:
10. Четете ли публикациите в сайта на Общината?
11. Лесно ли намирате търсената от Вас информация в сайта?
12. Имате ли предложения за преструктуриране на информацията в сайта на Общината?
13. Какво може да се подобри в предлаганите услуги?