Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D68EKT3
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D68EKR1

Съобщения

Дата на публикуване: 15.04.2024
Последна актуализация: 28.05.2024

     

Обучение на членове на СИК в община Козлодуй


 
Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и Народно събрание на 09.06.2024 г., информираме, че на 05.06.2024 г. от 17.30 часа ще се проведе обучение на членовете на СИК в община Козлодуй, в Актова зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй. 

 

За целта има организирани автобуси, които ще пътуват по следния маршрут:  
• За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК №23, 24, 25, 26
тръгване от кметство Крива бара в 16.30 часа;
тръгване от кметство Бутан в 16:45 часа;
пристигане в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй в 17:15 часа
Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” с рег. №ВР 8996 ВР.
 
• За населените места с. Гложене и с. Хърлец – СИК №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:
тръгване от спирка център с. Гложене в 16:30 часа;
тръгване от спирка център с. Хърлец в 16:45 часа
пристигане в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй в 17:15 часа.
Превозът ще се осъществи с автобус „Отойл” с рег. №ВР 9012 ВС.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Във връзка с произвеждането на избори за Европейски парламент и Народно събрание на 09 юни 2024 г., общинска администрация Козлодуй уведомява гражданите, че на 28.05.2024 г. от 10:00 часа в сградата на общината ще се проведе обучение със СУЕМГ.


Предлагани електронни услуги, свързани с изборите за за членове на Европейския парламент от Република България и Народно събрание на 09 юни 2024 г.

 

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305 Вписване в избирателния списък

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307 Изключване от Списъка на заличените лица


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

          Общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и Народно събрание на 09 юни 2024 г.:

 
1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес или електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 17:00 ч. на 25.05.2024 г.:

doc logo Приложение № 26-ЕП

doc logo Приложение № 27-НС

  
2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: www.kozloduy.bg,  до 17:00 ч. на 25.05.2024 г.:

doc logo Приложение № 30-ЕП

doc logo Приложение № 31-НС

 
3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите, в срок до 17:00 ч. на 25.05.2024 г.:

doc logo Приложение № 77-ЕП/НС

  
4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 01.06.2024 г.:

doc logo Приложение № 16-ЕП

doc logo Приложение № 17-НС 

 
          Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства, включително на 24.05.2024 г. (петък) и 25.05.2024 г. (събота).


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и Народно събрание на 09 юни 2024 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

 
1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес или електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 17:00 ч. на 25.05.2024 г.:

- doc logoПриложение №26-ЕП

- doc logoПриложение №27-НС

 
2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: www.kozloduy.bg,  до 17:00 ч. на 25.05.2024 г.:

- doc logoПриложение №30-ЕП

- doc logoПриложение №31-НС

 
3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите, в срок до 17:00 ч. на 25.05.2024 г.:

- doc logoПриложение № 77-ЕП/НС

 
4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 01.06.2024 г.:

- doc logoПриложение № 16-ЕП

- doc logoПриложение № 17-НС

  
          Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства.  

 
          Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Избори“, „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и Народно събрание 9 юни 2024“, „Съобщения“ - https://kozloduy.bg/wps/portal/municipality-kozloduy/elections/elections.09062024/announcements

 
          Избирателите, могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини: 

 
          - Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 
          - Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йеттел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и Народно събрание, за въведения ЕГН.

 
          - През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/
•    Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
•    Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

- В „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства.  

 

За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85820


pdf logo  ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите нa секционните избирателни комисии (СИК) в община Козлодуй, за провеждане на изборите на членове на Европейския парламент от Република България и Народно събрание, насрочени на 09 юни 2024 г.

Приложение: Образец на поименно Предложение за състава на СИК


pdf logo Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България, приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК

pdf logo Указ № 102 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г. 

pdf logo Указ № 100 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г. 

 

 

https://www.livechatalternative.com/