Z6_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOU922
Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOU9I4

Разяснителна кампания

Дата на публикуване: 06.02.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

 

Симулатор машинно гласуване 2 април 2023 г.


youtube logo Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина.

youtube logo Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри.

youtube logo Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

youtube logo Как да гласуваш с машина

youtube logo Как да гласуваш с машина – със субтитри

youtube logo Как да гласуваш с хартиена бюлетина

youtube logo Как да гласуваш с хартиена бюлетина – със субтитри

pdf logo Стъпки за гласуване с хартиена бюлетина – плакат

pdf logo Стъпки за гласуване с машина - плакат

pdf logo Инструкция за тест на видеоизлъчването в предизборния ден

pdf logo Инструкция за видеоизлъчването в изборния ден

Електронен образец на СИК протокол - х

Електронен образец на СИК протокол - хм

https://www.livechatalternative.com/