Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.10.2021

Тук можете да откриете информация за пенсионерските клубове, както и социалните услуги, управлявани от дирекция "Хуманитарни дейности".