Z6_PPGAHG800P5TA0QJUTL9CD1GM2
Z7_PPGAHG800P5TA0QJUTL9CD1GE4

Съобщения

Дата на публикуване: 18.05.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия Враца уведомява членовете на секционните избирателни комисии в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., че ще проведе обучение в дистанционна форма чрез он-лайн платформата MS Teams на Microsoft.

Обучението ще бъде под формата на уебинар - членовете на СИК ще имат възможност да задават въпроси чрез чата.

Няма ограничения в броя на присъстващите на обучението.

Обучението ще се проведе по следния график:

  1. 27 март 2021 г. – събота, от 10:00 ч. и от 13:00 ч.
  2. 28 март 2021 г. – неделя, от 10:00 ч. и от 13:00 ч.

Членовете на СИК могат да присъстват на обучението в удобен за тях ден и час.

Линк за обучението за посочените дати и часове:

събота (27.03) - 
10 часа - Участници.

13 часа - Участници.

 

неделя (28.03) -

10 часа - Участници.

13 часа - Участници.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на Община Козлодуй. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). в срок до 17:00 ч. на 29.03.2021 г.:
- doc logo Приложение № 14-НС

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, в срок от 24.03.2021 г. до 17:00 ч. на 31.03.2021 г.:
- doc logo Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02.03.2021 г.

3. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в срок до 03.04.2021 г.:
- doc logoПриложение № 10-НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. Общината предоставя възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание, без да е необходимо удостоверяването с квалифициран електронен подпис. Подавайте заявленията на имейл vrpetrova@kozloduy.bg или epivanova@kozloduy.bg.

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Парламентарни избори 2021“ - „Съобщения“ (тук).  
За информация тел: 0973/85 863; 85 851


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 17:00 ч. на 20.03.2021 г.: 

- doc logo Приложение № 12-НС
2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на Община Козлодуй. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). в срок до 17:00 ч. на 20.03.2021 г.:
doc logo Приложение № 14-НС
3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място за избиратели кандидати, членове на ЦИК и РИК и наблюдатели, в срок до 17:00 ч. на 20.03.2021 г.:
doc logo Приложение № 18-НС
4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 27.03.2021 г.:
doc logo Приложение № 8-НС

 Заявленията се подават в Община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. Общината предоставя възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание, подписано с квалифициран електронен подпис на имейл acnikolova@kozloduy.bg или zaivanova@kozloduy.bg

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Козлодуй, секция „Парламентарни избори 2021“ - „Съобщения“ (тук).  
За информация тел: 0973/85 834; 85 851

Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.

- През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/

https://www.livechatalternative.com/