Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG8001EOE0QJAL9RUU2OQ5

Декларации по Закон за противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2024

Регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията от служителите в администрацията на Община Козлодуй

 

Входящ №  Име и фамилия Длъжност чл.49, ал.1, т.1 (за несъвместимост) чл.49, ал.1, т.3 (за промяна в декларация за несъвместиност) чл.49, ал.1, т.2 I част за имущество (дата на подаване/контролно число) чл.49, ал.1, т.2 II част за интереси (дата на подаване/контролно число) чл.49, ал.1, т.4 (за промяна по т.2) (дата на подаване/контролно число)
125 Ангел Орлов Старши специалист домакин-снабдител  да   10.05.2023
9819A5AB
да  
104 Анелия Хинкинска Директор на ДГ "Радост" гр. Козлодуй да   05.05.2023
2568EC33
да  
51 Анита Маринова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   25.04.2023
C6CE8891
да  
36 Анита Оприцова Главен експерт "Социални дейности" да  

26.04.2023
49DF7036

да  
85 Антоанета Николова Специалист "Обрeдни дейности" да   11.05.2023
D6D130C1
да  
121 Бетина Борисова Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция” да   29.03.2023
6B2CFCC3
да  
114 Биляна Николова Специалист "Договори" да   02.10.2023
4C41AEB7
да  
100 Валентина Петрова Директор на дирекция ПНАИО да   05.05.2023
BF3FC7A8
да  
1 Василена Петкова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да   10.05.2023
8B35A533
да  
128 Василина Димитрова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да   05.05.2023
A630928A
да  
34 Величка Нейчева-Бошнякова Началник на отдел да   12.05.2023
E5AA8143
да  
3 Венера Ангелова Главен експерт Контрол приходи да   28.04.2023
4D2D3DEF
да  
115 Веселина Димитрова Управител на ЦСРИ Бутан да   02.10.2023
C75C7BF1
да  
17 Весислава Илиева Младши експерт "Финанси на образованието" да  

30.03.2023

4465BBE4

да  
119 Виктория Илиева Младши експерт "Финанси на образованието" да  

11.05.2023

BCA17E01

да  
115 Виктория Майсторова Младши експерт „Връзки с обществеността” да   04.05.2023
81CD4654
да  
32 Виолета Маркова Главен специалист „Младежки дейности и детски политики” да   11.04.2023
482C4455
да  
117 Габриела Ганчева Главен специалист „Контрол по търговски фирми и пазари" да  

10.05.2023

E5B8E7F3

да  
2 Галина Атанасова Главен експерт ТРЗ да   02.05.2023
FC970247
да  
91 Галина Кузманова Директор на дирекция ФСД и УС да   03.05.2023
3080DD3A
да  
7 Галина Маринова Главен специалист "Човешки ресурси" да   29.03.2023
1822FC6C
да  
72 Галина Младенова Главен експерт "КАО"  да   11.05.2023
DDE269F3
да  
29 Галя Николова Главен експерт „Местни данъци и такси" да   05.05.2023
CBBF8776
да  
3/2 Галя Ценкова Директор на ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй да   03.05.2023
33D0F1E1
да  
8 Георги Вачев Директор на ОП "СДР" да   10.05.2023
0A5FEE4A
да  
113 Гергана Котева-Станоева Финансов контрольор да  

24.04.2023

A42582E0

да  
116 Гергана Лиловска Главен експерт "Здравеопазване и интеграция" да  

09.05.2023

08216DA1

да  
117 Гълъбин Младенов Заместник кмет да        
74 Денислава Цветкова Главен експерт „Протокол” да   15.05.2023
F755FA78
да  
11 Деница Николова Специалист "Административно обслужване" да   28.04.2023
49D32A92
да  
12 Деница Петрова Главен експерт  „Дейност на ПК  и контрол върху изпълнение решенията  на ОбС” да   10.05.2023
8D125C54
да  
16 Деница Петрова Главен експерт "Училищно образование" да

05.04.2024

84E79F3C

да
59 Десислав Димитров Главен експерт "Екология и опазване на околната среда" да   10.05.2023
FD63DF1D
да  
113 Десислава Дунова Главен специалист "Разпореждане и управление на общинската собственост" да   02.10.2023
418514BA
да  
15 Десислава Сандулова Главен експерт "Системен администратор" да   05.05.2023
437ED2E7
да  
102 Деяна Тошевска Директор на Детска ясла №1 да   15.05.2023
A2ADDD38
да  
120 Добромира Петрова Младши експерт "Информационни технологии" да  

11.05.2023

250B8436

да  
62 Евелина Цветанова Старши счетоводител „Социални дейности да   27.04.2023

0DF6B8BD

да  
42 Елена Иванова Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация" да   10.05.2023
DDEE996C
да  
53 Елена Трифонова Главен експерт „Оперативни програми” да   27.04.2023
AA2C58E3
да  
124 Елеонора Грамова Младши експерт „Финанси на образованието" да   10.05.2023
FDF34278
да  
75 Елеонора Йорданова Главен експерт „Култура” да   15.05.2023
E0BBD60E
да  
115 Елица Липовянова Младши експерт „Зелена система” да   03.04.2023
33155756
да  
121 Златина Иванова Специалист „Обрeдни дейности" да   11.05.2023
54842E44
да  
116 Зорница Симеонова Заместник кмет да        
3 Зорница Тодорова Управител ЗЖЛУИ и ЗЖЛПР с. Гложене да   15.05.2023
F67D5A55
да  
87 Ивалина Банова Секретар на община да        
123 Ивалина Петрова-Драганова Юрисконсулт да   12.05.2023
3D71B90B
да  
109 Иван Вачов Длъжностно лице по защита на личните данни да  

10.05.2023
38538630

да  
16 Ивелина Драгомирова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"  да   15.05.2023
C3227EDD
да  
3/1 Ивета Илиева Директор на ДГ "Радост" с. Гложене да   04.05.2023
197A07DC
да  
4 Иво Иванов Секретар на местната комисия за БППМН да   02.05.2023
FC970247
да  
83 Ина Лилова Управител ДЦДМУ и ЦОП Козлодуй да   28.04.2023
059B6A17
да  
27 Ирена Гуцина Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" да   25.04.2023
A604C7F7
да  
96 Ирена Кирилова-Попова Директор на дирекция НПМПОП да   29.03.2023
23280240
да  
25 Ирина Николчева Главен специалист "Образование" да   12.05.2023
03FFFC7A
да  
36 Йоана Трифонова Главен експерт "Социални дейности, здравеопазване и интеграция" да   03.05.2023
9EC31134
да  
108 Йорданка Ценкуловска Директор на ДГ "Здравец" с. Хърлец да   03.05.2023
B13DE5C2
да  
117 Камелия Дерменджиева Младши експерт "Устройство на територията" да   09.05.2023

2C4AA3AC

да  
5 Камелия Николова Главен експерт „Ефективност на труда” да   10.05.2023
E3B5C566
да  
25 Каролина Костова Старши специалист "Домакин-снабдител" да   24.04.2023
B95B0778
да  
122 Катрин Борисова Специалист „Обрeдни дейности" да  

11.05.2023

0B7C8B0D

да  
95 Красимира Гончева Главен експерт "Контрол по комунални дейности" да   27.04.2023
96765887
да  
77 Лили Няголова Главен  експерт „Международни програми и проекти” да   27.04.2023
33F57094
да  
90 Лилия Димитрова Главен експерт "Бюджет и финанси"  да   15.05.2023
87D7F8C8
да  
121 Лора Николова Главен специалист „Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството" да  

03.05.2023

5F988D28

да  
44 Любов Воденичарска Главен експерт "ЧР" да   12.04.2023
ACE4B6EC
да  
4 Магдалена Митова Главен експерт „Обществени поръчки” да   10.05.2023
E01872CC
да  
15 Мариела Тошевска Главен специалист "Приходи и разходи" да

04.04.2024 

F450BEBC

да
35 Мариела Умарска Деловодител по архива на ликвидирани учреждения, координатор и касиер Временна заетост да  

03.05.2023

09014749

 да  
116 Марина Цветанова Главен експерт „Спорт и туризъм " да  

12.05.2023

54571282

да  
2 Мария Димитрова Младши експерт „Култура" да  

01.02.2023

2F925891

да  
1 Мария Попова-Ценова Главен експерт „Оперативни програми и проекти" да  

06.01.2023

C88B80C7

да  
18 Мария Цонева Главен експерт „Обществени поръчки” да   10.05.2023
C5F5ED25
да  
31 Марияна Димитрова Главен експерт "Ефективност на труда" да   02.05.2023
3DB746A2
да  
105 Мая Йонова Директор на ДГ "Мир" гр. Козлодуй да   10.05.2021
9952B549
да  
112 Милена Спасова Специалист "Системен администратор" да  

20.09.2023 

42D33301

да  
82 Милена Стоянова Директор на дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Бутан да   15.05.2023
E45A64F3
да  
114 Момчил Маринов Юрисконсулт да  

04.05.2023
2B1535A2

да  
123 Мирослава Тодорова Главен специалист "Административно обслужване" да  

10.05.2023
1C10E7AD

да  
9 Наталия Предова - Василева Началник на отдел да   12.05.2023
4E53A2D0
да  
125 Нели Берчева Главен специалист "Кадастър и регулация" да   28.04.2023
83AE2605
да  
111 Никол Борисова Главен експерт "Обществени поръчки" да   12.09.2023
B24B16F5
да  
103 Николина Маринова Директор на ДГ "1-ви юни" с. Бутан да   05.05.2023
8E5DOA9C
да  
122 Нина Иванова Главен специалист „ЕСГРАОН" да   09.05.2023
20A7A532
да  
6 Петя Гечева Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация” да   09.05.2023
2181DFF3
да  
63 Петя Янкова Старши счетоводител „Образование” да   09.05.2023
C2A1ED57
да  
17 Пламенка Митрошанова Управител ЦНСТПЛФУ 1 и 3 Хърлец и 2 Гложене да   10.05.2023
F6FB0AF3
да  
25 Рада Дамянова Технически сътрудник да  

25.04.2023 г. 1F1220DA

да  
46 Рудолф Димитров Специалист "Контрол по строителството" да

02.05.2024

A17E801B

да
22 Румен Горинов Главен специалист Логистика да   10.05.2023
2BA3FD3E
да  
124 Светломир Колев Главен архитект да     да   
68 Соня Василева Главен специалист „Общински приходи” да   02.05.2023
7EB049E1
да  
2 Спаска Иванова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет" да

01.03.2024

B20CA740

да
124 Стела Декова Главен специалист „Общинска собственост" да  

05.05.2023

1117A63D

да  
48 Стела Димитрова Специалист "Информационно обслужване на гражданите" да   02.05.2023
044E540A
да  
113-1 Таня Христова Директор на ДГ "Звънче"
гр. Козлодуй
да   01.08.2022
07C209A7
да  
50 Теменужка Кузманова Главен специалист „Общински приходи” да   25.04.2023
4B4D99A0
да  
84 Теодора Пепелярска Главен специалист „Общински приходи” да   26.04.2023
A465FC04
да  
8 Тереза Миленкова Главен експерт "Човешки ресурси" да  

25.04.2023

0616DDEE

да   
110 Цветан Вашков Главен експерт "Строителство на сгради и съоръжения" да  

09.05.2023
07BB7A86

да  
54 Цветанка Трайкова Главен експерт „Обществени поръчки” да   05.05.2023
A5232F9C
да  
94 Цветелина Александрова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   24.04.2023
3C681E94
да  
52 Цветелина Маринова Директор на дирекция да   10.05.2023
A39503F0
да  
121 Цветиана Радочикова Главен експерт „Международни програми и проекти" да   24.04.2023
A7999746
да да
92 Чавдар Слабов Директор на ОбП"КД" да   03.05.2023
CBA0D3A8
да  
https://www.livechatalternative.com/