Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800HM690Q3G9MV2O2FK2
Z7_PPGAHG8001EOE0QJAL9RUU2OG0

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Тук можете да откриете информация относно символи на общината, както и почетни граждани на град Козлодуй.