Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2023

Общината има 5 населени места с общо население 18 015 жители (07.09.2021 г.).

Населено място Преброяване
(от септември 2021)
По постоянен адрес
(ГРАО от 2023-09-15)
По настоящ адрес
(ГРАО от 2023-09-15)
Площ
(km²)
Гъстота
(д/km²)
Козлодуй 11072 11807 12278 105,307 116,59
Бутан 2551 2884 2760 64,454 42,82
Гложене 2345 2668 2604 51,89 50,18
Крива бара 359 348 399 15,542 25,67
Хърлец 1688 2008 1909 47,681 40,04
Общо за общината: 18015 19715 19950 284,874 70,03
https://www.livechatalternative.com/