Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2024

Общината има 5 населени места с общо население 18 015 жители (07.09.2021 г.).

Населено място Преброяване
(от септември 2021)
По постоянен адрес
(ГРАО от 2024-01-03)
По настоящ адрес
(ГРАО от 2024-01-03)
Площ
(km²)
Гъстота
(д/km²)
Козлодуй 11072 11768 12240 105,307 116,23
Бутан 2551 2887 2767 64,454 42,93
Гложене 2345 2655 2601 51,89 50,13
Крива бара 359 344 396 15,542 25,48
Хърлец 1688 2006 1917 47,681 40,20
Общо за общината: 18015 19660 19921 284,874 69,93
https://www.livechatalternative.com/