Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2022

Общината има 5 населени места с общо население 21 180 жители (01.02.11 г.).

Населено място Преброяване
(от февруари 2011)
По постоянен адрес
(ГРАО от 2022-03-15)
По настоящ адрес
(ГРАО от 2022-03-15)
Площ
(km²)
Гъстота
(д/km²)
Козлодуй 13058 12011 12497 105,307 129.08
Бутан 2918 2916 2787 64,454 46.39
Гложене 2748 2678 2619 51,89 54.38
Крива бара 397 350 400 15,542 26.64
Хърлец 2059 1999 1890 47,681 44.06
Общо за общината: 21180 19954 20193 284,874 76.95