Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D68EOB1
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D68E4G4

Заповеди

Дата на публикуване: 15.04.2024
Последна актуализация: 25.05.2024

   

pdf logo Заповед №345/25.05.2024 г. за образуване на територията на община Козлодуй на 1 обща секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

pdf logo Заповед №344/23.05.2024 г. за определяне на избирателни секции в Община Козлодуй за гласуване на избиратели с увредено здрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09.06.2024 г.

pdf logo Заповед №16/02.05.2024 г. за определяне на местата в с. Гложене за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №Б-911-38/02.05.2024 г. за определяне на местата в с. Бутан за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №5/30.04.2024 г. за определяне на местата в с. Крива бара за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №Х-911-21/30.04.2024 г. за определяне на местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №302/30.04.2024 г. за определяне на местата в гр. Козлодуй за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №259/15.04.2024 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09.06.2024 г.

pdf logo Заповед №258/15.04.2024 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09.06.2024 г.

https://www.livechatalternative.com/