Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.10.2021

Училища на територията на община Козлодуй

Наименование на учебното заведение

Адрес

Директор

Телефон за контакти

Ел. поща

I. Общински училища

1.

Средно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. „Аспарух” № 5

Верка Петкова

0973/8 08 70; 8 08 71
0878/50 11 38

hr.botev.46@abv.bg

www.su-hrbotev.com

2.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

 гр. Козлодуй

 ул. “Т. Каблешков” № 1

 

Ивайло Асенов

0973/8 08 86

факс: 0973/8 08 87

kim_kozloduy@abv.bg http://kim-kozloduy.hit.bg

3.

Начално училище „Васил Левски” гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. "Г. Димитров"

№ 16

Бисерка Димитрова

0973/8 07 80

 

vasil_levski@abv.bg

www.vasillevskikz.dir.bg

 

4.

Основно училище „Васил Априлов”, с. Хърлец

с. Хърлец

ул. „Антим I” № 2

Анна Ангелова

09163/23 64; 22 64

 

v.aprilov@abv.bg

 

5.

Основно училище „Христо Ботев”, с. Гложене

с. Гложене

ул. „Паисий” № 1

Цветелина Опрова

09160/23 82; 22 37

факс: 09160/23 82

 

gl_hristobotev@abv.bg

 

6.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан

с. Бутан

ул. „Христо Ботев” № 1

Жана Димитрова

09168/ 21-19

0878 645 399

sukim_but@abv.bg

II. Държавни училища

1.

Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. „Освободител”

Снежина Цветанова

0973/ 8 05 60

факс: 0973/ 8 11 27

pg_qe@mail.bg