Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Община Козлодуй е разположена в източната част на Северозападна България, в Дунавската низина, на 25 метра надморска височина и 285 кв. км площ. Намира се на 7 км от устието на р. Огоста, в плодородната житница на България, наречена от древните българи Златия.

Община Козлодуй се състои от 1 град и 4 села:

 гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара.

местоположение
https://www.livechatalternative.com/