Z6_PPGAHG800PD7806QEC8F1VB1V6
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHB1C6
Z7_PPGAHG800PD7806QEC8F1VBHS1

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 14.11.2023
Последна актуализация: 15.11.2023

Тук можете да откриете информация за протоколи и решения на Общински съвет Козлодуй.

https://www.livechatalternative.com/