Z6_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOU9S2
Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOU924

Съобщения

Дата на публикуване: 06.02.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

 

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии, 

 

          Община Козлодуй Ви уведомява, че изплащането на възнаграждения ще се извърши след 14.00 часа на 10 април 2023 г., до 17.00 часа на 13 април 2023 г., в кабинет №112, намиращ се в едно от бунгалата във вътрешния двор на сградата на общинска администрация.
          Средствата ще се получават от Галина Атанасова – гл. експерт „Труд и работна заплата“.
 


График за предоставяне на изборни книжа на членовете на СИК 

 

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии, 
Създадени са графици за извършване на дейности за нормално и сигурно протичане на изборния ден, а именно:
Предоставяне на изборни книжа на секционните избирателни комисии.
На 01.04.2023 г. в сградата на Община Козлодуй при спазване на следния график:   

 

•    За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК №23, 24, 25, 26: 
тръгване от кметство Крива бара в 11:15 часа;
тръгване от кметство Бутан в 11:30 часа; 
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 12:00 часа; 
пристигане в СИК №23, 24, 25 в 13.00 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Акиа ултра” с рег. №ВР 8231 СК.
Шофьор: Цветан Спасов 

 

•    За с. Гложене – СИК №19, 20, 21, 22:
тръгване от кметство Гложене 12:15 часа;
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 12:45 часа; 
пристигане в СИК №19, 20, 21, 22 в 13.45 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Отойл”, с рег. №ВР 9012 ВС 
Шофьор: Борислав Борисов 

 

•    За с. Хърлец – СИК №16, 17, 18:
тръгване от кметство Хърлец 13:10 часа; 
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 13:30 часа; 
пристигане в СИК №16, 17, 18 в 14.15 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” рег. № ВР 8996 ВР.
Шофьор: Валери Горчев 

 

•    Предоставянето на изборните книжа ще се осъществява в малка зала (I етаж) в сградата на общинска администрация, Козлодуй в следните часове:
12:00 часа – СИК №23, 24, 25, 26;
12:45 часа – СИК №19, 20, 21, 22;
13:30 часа – СИК №16, 17, 18;
14:00 часа – СИК №10, 12, 13, 14;     
14:30 часа – СИК №3, 8, 9;
14:50 часа – СИК №4, 5, 11;
15:20 часа – СИК №1, 2, 6, 7, 27; 
15:45 часа – СИК №15 (При сформиране на СИК №15 в МБАЛ се получават материали в посочения час). 

 

Изборните книжа ще се предоставят на Председател на Комисия, в присъствието на зам.-председател, секретар, членове. 
 


pdf logo Образци на удостоверения, издавани от МВР, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден 


Обучение на членове на СИК в община Козлодуй

 

Съгласно график за провеждане на обучение на представители на СИК от община Козлодуй информираме, че на 28.03.2023 г. от 16.30 часа ще се проведе обучение в Актова зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй. 


За целта има организирани автобуси, които ще пътуват по следния маршрут:  

 

•    За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК №23, 24, 25, 26: 
тръгване от кметство Крива бара в 15.30 часа;
тръгване от кметство Бутан в 15:45 часа;
пристигане в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй в 16:15 часа
Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” с рег. №ВР 8996 ВР.

 

•    За населените места с. Гложене и с. Хърлец – СИК №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:
тръгване от кметство Гложене в 16:00 часа;
тръгване от кметство Хърлец в 16:10 часа; 
пристигане в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй в 16:25 часа.
Превозът ще се осъществи с автобус „Отойл” с рег. №ВР 9012 ВС.


ЛИНК КЪМ ОН-ЛАЙН СРЕЩИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА СЪС СУЕМГ НА СИК НА 23.03.2023 (ЧЕТВЪРТЪК) В 19:00 Ч. И НА 25.03.2023 (СЪБОТА) В 11:00 Ч.

 

На 23.03.2023 г. (четвъртък) от  19:00 ч. ,времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща: Присъединяване към разговора (microsoft.com)

Meeting ID: 382 823 323 696

Passcode: oEzgWM

 

На 25.03.2023 г. (събота) в 11:00 ч. ,времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:Присъединяване към разговора (microsoft.com)

Meeting ID: 353 226 465 195

Passcode: ZrYE2d

 

Инструкция за работа с Microsoft Teams.


Предлагани електронни услуги, свързани с изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


          Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата на ГД ГРАО https://regna.grao.bg/ до 18.03.2023 г., включително.
          На същия сайт избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес могат да направят справка за адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по настояш адрес, в окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.
 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:


1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес или електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 17:00 ч. на 18.03.2023 г.:

- doc logo Приложение № 21-НС


2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: www.kozloduy.bg,  до 17:00 ч. на 18.03.2023 г.:

- doc logo Приложение № 67-НС


3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите, в срок до 17:00 ч. на 18.03.2023 г.:

doc logo Приложение № 25-НС


4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 25.03.2023 г.:

doc logo Приложение № 17-НС

 
          Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства.  
         

          Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Администрация“, „Избори“, „Избори за Народно събрание 2 април 2023“, „Съобщения“ - https://kozloduy.bg/wps/portal/municipality-kozloduy/administration/elections/parliament.elections.04.2023/announcements  
         

          Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини: 
- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
- Чрез SMS. 
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йеттел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.
- През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/
- В „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства.  
За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85820


pdf logo Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., приета с Решение № 1583-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК

pdf logo Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/