Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSODQ5
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOD66

„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, 

с. Бутан 

Специализираната институция е създадена през1968 г. с капацитет 60 места и предоставя социални услуги за лица над 18 годишна възраст с умствена изостаналост.

ДПЛУИ, с. Бутан се намира на 1 км от центъра на селото и на 25 км от гр. Козлодуй. Сградата на дома е на два етажа. Разполага с 16 спални помещения, кабинети по трудотерапия, всекидневна, стая за усамотяване, столова, кухненски блок, перално помещение, медицински кабинети и бани със санитарен възел. Сградата е санирана и разполага с локално парно отопление.

Социалното заведение е с откъсване от обичайната домашна среда и предоставя следните социални услуги:

 • Ползване на легло в оборудваното спално помещение и помещение за хранене в сградата на институцията;
 • Предоставяне на здравословна и питателна храна съобразено с изискванията на нормативната уредба и нуждата на потребителите;
 • Съдействие за получаване на специализирана медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;
 • Осигуряване на възможност за участие в рехабилитация, трудотерапия в съответсвие с личния избор и възможности на потребителя;
 • Съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;
 • Съдействие за участие в програми за социална интеграция и реинтеграция в семейна среда;
 • Осигуряване на информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на Доставчика и правата и задълженията на потребителя;
 • Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време;
 • Осигуряване на възможност за лични контакти със семейството и други лица;
 • Насърчаване за участие в културни, спортни и други дейности.
   

Необходимите документи за настаняване в

ДПЛУИ, с. Бутан могат да се получат във всяка  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене на кандидата.

На основание подадените документи се извършва социална оценка на кандидата от

Дирекция „Социално подпомагане”, която се отразява в Доклад-предложение.

Настаняването в ДПЛУИ, с. Бутан се извършва със Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.

За настанените лица се грижат 32 квалифицирани служители: медицински сестри, социални работници, трудотерапевти, санитари, перач, гладач, готвач, помощник-готвач и административен персонал.

 

Адрес: с. Бутан -3326, общ. Козлодуй

ул. „Петър Костов” № 99

тел.: 09168/2142; 2141

моб.тел.: 0879595098

e-mail: dvhui_butan@mail.bg

Директор: Милена Стоянова

dom Butan