Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOT20
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOT23

Домашен социален патронаж

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

Домашен социален патронаж

с капацитет 24 места, обслужващ с. Бутан, представлява  социална услуга, свързана с доставка на храна; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

 

За контакти: с. Бутан - 3326

ул. „Петър Костов” № 99

тел.: 09168 / 2142

моб.тел.: 0889241873

Касиер, домакин: Йорданка Берчева

https://www.livechatalternative.com/