Z6_PPGAHG800PD7806QEC8F1VBCF5
Z7_PPGAHG800PD7806QEC8F1VBCV6
Z7_PPGAHG800PD7806QEC8F1VBCV3

Протоколи и Решения на Общински съвет мандат 2019-2023

Дата на публикуване: 13.11.2023
Последна актуализация: 13.11.2023

Тук можете да откриете информация за протоколи и решения на Общински съвет Козлодуй, мандат 2019 - 2023 г..

https://www.livechatalternative.com/