Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D68EK12
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D68EKL3

СИК

Дата на публикуване: 15.04.2024
Последна актуализация: 21.05.2024

     

          Решение № 3339-ЕП/НС/20 май 2024 г. на ЦИК относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

          Решение № 3338-ЕП/НС/20 май 2024 г. на ЦИК относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини

          Решение № 3337-ЕП/НС/20 май 2024 г. на ЦИК относсно: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и тяхното съхраняване

          Решение № 3326-ЕП/НС/20 май 2024 г. на ЦИК относно: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

          Решение № 81-ЕП/НС/20.05.2024 на РИК Враца относно: Поправка на техническа грешка в решения за назначаване на членове на секционни избирателни комисии в Шести изборен район - Врачански в изборите за европейски парламент и народни представители на 09 юни 2024 г.

          Решение № 54-ЕП/НС/10.05.2024 на РИК Враца относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за европейски парламент и народни представители на 09 юни 2024 г.

          Решение № 17-ЕП/НС/29.04.2024 на РИК Враца относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 16 – ЕП/НС от 26.04.2024 г. на РИК06 – Враца, относно определяне общия брой на членовете на допълнителните секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на същите и местата за членовете в допълнителни секционни избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за европейски парламент народни представители на 9 юни 2024 г.

          Решение № 16-ЕП/НС/26.04.2024 на РИК Враца относно: Определяне общия брой на членовете на допълнителните секционни избирателни комисии, включително секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в комисиите в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

          Решение № 15-ЕП/НС/26.04.2024 на РИК Враца относно: Определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.


pdf logo ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите нa секционните избирателни комисии (СИК) в община Козлодуй, за провеждане на изборите на членове на Европейския парламент от Република България и Народно събрание, насрочени на 09 юни 2024 г.

Приложение: Образец на поименно Предложение за състава на СИК

https://www.livechatalternative.com/