Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800P2O20QJQS5EJ70NH7
Z7_PPGAHG8001EOE0QJAL9RUU24E0

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

В това меню се съдържа информация за:

  • Таксиметрови превозвачи на територията на община Козлодуй;
  • Междуградски автобусни линии;
  • Движение на градския транспорт по часове в работни и неработни дни;
  • Справки.

 

https://www.livechatalternative.com/