Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO300
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO303

„Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДМУ)
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ДЦДМУ е комплекс от социални услуги, който създава условия за цялостно обслужване на потребителите през деня. Осигуряват се целодневна, полудневна грижа и почасови консултации със специалисти.  

В Дневния център са разработени следните програми за подкрепа:

  • Развитие на потенциала и повишаване на социализацията на потребителите, която включва слените модули: Ефективна комуникация; Умението за изслушване на другите; Модели за опознаване на другите; Поведенчески модели; Справяне с несигурността; Социални и граждански умения; Арт-терапия; Музикотерапия; Трудотерапия.
  • Формиране и развитие на знания и умения по български език, математика, социален свят, изобразително изкуство, КТД.
  • Развитие на социалните умения на потребителите, включващо следните модули: Комуникативни умения; Знания за живота; Грижа за себе си; Трудово възпитание; Ежедневни умения; Ориентация; Нравствено възпитание.
  • Подобряване и преодоляване на езиково-говорните нарушения.
  • Развитие на двигателните способности на потребителите, включващо модулите: Обща раздвижваща гимнастика; Специализирана гимнастика; Вертикализация.
     

Потребители на услугата са деца и младежи с увреждания от 3 до 35 години и техните семейства.

Към Дневния център  работи мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, психолог, педагог, логопед, рехабилитатор, медицинска сестра и трудотерапевт.

 

Услугите са безплатни за деца до 18 години.

За потребителите на целодневна грижа е осигурен транспорт.

 

Адрес: гр. Козлодуй – 3320

ул. „Стефан Караджа”, бивша  сграда „Неутрон”

тел./факс: 0973/80598

моб. тел.: 0885 37 59 47

e-mail: ksu_kozloduy@abv.bg
Управител: Ина Лилова

dom Butan
https://www.livechatalternative.com/