Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC20G05
Z7_PPGAHG8001EOE0QJAL9RUU2O03

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Тук можете да откриете повече информация относно географското положение и демографски данни за община Козлодуй.

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/