Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Тук можете да откриете повече информация относно географското положение и демографски данни за община Козлодуй.