Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 07.10.2021

Община Козлодуй

Адрес: обл. Враца, гр. Козлодуй 3320, ул. Христо Ботев 13

ЕИК:000193250

Tел: 0973/ 85 800

Факс: 0973/ 80 183

email: obshtina.kozloduy@gmail.com