Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 40 km:

  • участък от 24,8 km от Републикански път II-11 (от km 78,9 до km 103,7);
  • последният участък от 13,4 km от Републикански път III-101 (от km 75,6 до km 89,0);
  • последният участък от 1,8 km от Републикански път III-1503 (от km 4,5 до km 6,3).
https://www.livechatalternative.com/