Z6_PPGAHG8001RO70QTDURFO700K1
Z7_PPGAHG8001RO70QTDURFO700C6

Заявление за подаване на сигнал, жалба, предложение или мнение

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

.doc icon Заявление за подаване на сигнал, жалба, предложение или мнение

 

Анонимни заявления и заявления, които не съдържат данни за заявителя и адрес за кореспонденция, се оставят без разглеждане. За предоставяне на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

https://www.livechatalternative.com/