Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SS7

Търгове и конкурси

Община Козлодуй e с нова обслужваща банка
От 1 октомври 2022 г., обслужваща банка на Община Козлодуй е „УниКредит Булбанк” АД. 
Сметката, по която граждани и фирми могат да внасят депозити за участие в търгове е: 
IBAN BG 34 UNCR 7000 3325 0650 77
BIG UNCR BGSF
 

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/