Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.09.2023

 

pdf logoПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2023 г.

pdf logoПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2023 г.


pdf logoПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022 г.

pdf logoПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022 г.

pdf logoОтчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.04.2022 г.-31.07.2023 г., ведно с приложение № 1, № 2 и № 3

pdf logoПриложение № 1 – Регистър на извършените сделки за разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.04.2022 г.-31.07.2023 г.

pdf logoПриложение № 2 – Регистър на извършените сделки за Учредяване право на прокарване за периода 01.04.2022 г.-31.07.2023 г.

pdf logoПриложение № 3 – Списък на проведените търгове за управление и разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.04.2022 г.-31.07.2023 г.


pdf logoПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2021 г.

doc logo Приложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2021 г.

pdf logoОтчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2022 г., ведно с Приложения № 1, № 2 и № 3

pdf logoПриложение №1 - Регистър на извършените сделки за разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй за времето от 01.01.2021 год. до 31.03.2022 г.

pdf logoПриложение №2 - Регистър на извършените сделки за Учредяване право на прокарване за времето от 01.01.2021 год. до 31.03.2022 г.

pdf logoПриложение №3 - Списък на проведените търгове за управление и разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй, за времето от 01.01.2021 год. до 31.03.2022 год.

https://www.livechatalternative.com/