Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP3

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.11.2022

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:
Системата за сигурно електронно връчване [ https://edelivery.egov.bg/ ] 
Електронна поща [ obshtina.kozloduy@gmail.com ]

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ:
ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги. Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на МЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:
1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.  

 

ПОМОЩНИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

СПИСЪК С ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

https://www.livechatalternative.com/