Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 30.11.2023

Кметство Крива бара

Илиян Иванов

Кмет: Илиян Иванов
Тел: 09168/2243
Email: kmetstvo.kriva.bara@gmail.com

Кметство Бутан

Кмет: Ивайло Иванов
Тел: 09168/2040
Email: kmetstvo.butan@gmail.com

Кметство Гложене

Петко Петков

Кмет: Петко Петков
Тел: 09160/2444;2332
Email: kmetstvo.glojene@gmail.com

Кметство Хърлец

Кмет: Огнемир Симов
Тел: 09163/2225
Email: kmetstvo.harletz@gmail.com
https://www.livechatalternative.com/