Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91
Гражданска регистрация и актосъставяне Информационно обслужване Екология и чистота Услуги Местни данъци и такси Общински съвет Общинска собственост Технически услуги Стопански дейности Социални услуги Комплексни услуги

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.10.2021

Административните услуги, предлагани от община Козлодуй.

https://www.livechatalternative.com/