Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.06.2023

Почетен гражданин на град Козлодуй

Име, презиме, фамилия № и дата на решението на Общинския съвет Област на дейност Мотиви
1.

Борис Илиев Иванов
(посмъртно)

Борис Иванов

    
Реш. № 142 по прот. №8/30. 05.2008 г.

Образование, култура, учител Многобройни и значими заслуги към образователното дело в Република България и изключителeн принос за откриването на гимназия в с. Козлодуй през 1946 г.
2.

Вилем Александър Ван Ее

Вилем Ван Ее

Реш. № 143 по прот. № 8 от 30.05.2008 г.

Дипломация, Посланик на Кралство Холандия в Република България Изключителна подкрепа за адаптацията на Република България към нормите и културата на Европейския съюз.
3.

Симеон Иванов Йонов
(посмъртно)

Симеон Йонов

Реш. № 208 по прот. № 24 от  15.12.2016 г. Образование, култура, учител 

Голям принос за откриването на гимназия в с. Козлодуй през 1946 г. и активно участие в националното движение за трезвеност и читалищната самодейност.

Значителен принос за издигане на образователното и културно равнище на местното общество.

4.

Тодор Маринов Доневски
(посмъртно)

Тодор Доневски

Реш. № 209 по прот. № 24 от 15.12.2016 г. 

Образование, култура 

Голям принос за откриването на гимназия в с. Козлодуй през 1946 г. и активно участие в читалищната и библиотечната дейност. Значителен принос за издигане на  културното равнище на местното общество.
5.

Проф. д.п.н.

Марин Лазаров Андреев
(посмъртно)

Марин Андреев

     
Реш. № 624 по прот. № 63 от 28.03.2019 г.

Наука, педагогика, дидактика 

Учен с международна известност. Изключителен принос за развитието на педагогическата наука в Република България, създава нова дидактика и поставя основите на науката Педагогическа социометрия. 
6.

 Проф. Спас Тодоров Доневски

Спас Доневски

Реш. № 625 по прот. № 63 от 28.03.2019 г. 

Наука, култура 

За многобройни и значими заслуги за развитието на художественото образование в Република България. Един от  създателите на нова  специалност Промишлен дизайн в Националната художествена академия.
7.

Николай Маринов Пачев

(посмъртно)

Николай Пачев

Реш. № 590 по прот. № 53 от 27.04.2023 г.
 

Култура, краевед

За изключителни заслуги в областта на културния и духовния живот в нашия град и общината и за активно участие в осъществяването на обществено значими дейности.
8.

Проф. Олга Бориславова Борисова

Олга Борисова

Реш. № 591 по прот. № 53 от
27.04.2023 г.
 
Административно право, международно административно  право За изключителен принос към развитието на административната правна наука в България, международното административно право, вътрешния одит в публичния сектор, публичната администрация и към обществеността в областта на правното управление на риска в ядрената енергетика и защитата на населението при управлението на радиоактивните отпадъци.
9.

Марийка Костова Коларова

Марийка Коларова

Реш. № 592 по прот. № 53 от 27.04.2023 г. Образование, педагогика, учител За изключителни заслуги в областта на образованието, педагогиката и социалния живот и за активна обществена дейност.
10.

Стефка Маринова Ликуриева

Стефка Ликуриева

Реш. № 593 по прот. № 53 от 27.04.2023 г. Образование, педагогика, учител За изключителни заслуги в областта на образованието, педагогиката и за активна обществена дейност.

 

https://www.livechatalternative.com/