Z6_PPGAHG8001EB606KGEM0F8HPE1
Z7_PPGAHG8001EB606KGEM0F8HPU2
21.01.2023 г. - Бабинден 06.01.2023 г. - Йордановден 06.01.2023 г. - 175 години от рождението на Христо Ботев

Галерия 2023

Дата на публикуване: 15.12.2022
Последна актуализация: 27.01.2023

Събития в община Козлодуй протекли през 2019 година.