Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG800P2O20QJQS5EJ70TN6
Z7_PPGAHG800P5TA0QJUTL9CD1ON3
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KK1

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Община Козлодуй се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Враца. 

С площта си от 284,874 km2 заема 7-о място сред 10-те общините на областта, което съставлява 7,87% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

на север – Румъния;
на югоизток – община Мизия;
на югозапад – община Хайредин;
на запад – община Вълчедръм от Област Монтана.

Релефът на общината е равнинен, като по-голямата част от територия ѝ се заема от източната част на обширното льосово плато Златията. То е слабо наклонено на изток и североизток. Най-високата точка на общината се намира в най-западната ѝ част, южно от язовир „Шишманов вал“ – 152 m н.в. Северната и източната част на общината се заема от Козлодуйската низина, като в най-североизточната ѝ част, северно от село Хърлец, на брега на река Дунав се намира най-ниската точка – 24 m н.в.

Основната водна артерия е река Дунав, която в пределите на общината протича на протежение от 21 km (от km 687 до km 708 (километрите се отчитат от устието на реката). Източната, най-ниска част на Козлодуйската низина е набраздена от множество напоителни канали, изградени за напояване на земеделските земи. По границата с община Мизия преминава най-долното течение на река Огоста, която протича през землищата на селата Крива бара, Бутан, Гложене и Хърлец.

Kozloduy_Municipality
https://www.livechatalternative.com/