Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.02.2024

Общински съветници

Политическа принадлежност

Ангел Лалюв ПП ГЕРБ 
Велислав Торбов ПП ГЕРБ 
Георги Калинов ПП ГЕРБ 
Драгомир Маринов ПП ГЕРБ 
Мая Йонова ПП ГЕРБ 
Никола Барбов ПП ГЕРБ 
Светлана Любенова-Плешоева ПП ГЕРБ 
Светослав Спасов ПП ГЕРБ 
Биляна Стояновска МК Заедно за силна община
Деян Иванов МК Заедно за силна община
Милен Сибинов МК Заедно за силна община
Юлиян Тошев МК Заедно за силна община
Димитър Георгиев ПП Възраждане
Катя Паскалева ПП Възраждане
Бойко Титрийски МК Бъдеще за родината (ЗНС)
Симеон Симеонов МК Бъдеще за родината (ЗНС)
Красимир Михайлов Коалиция ПП-ДБ
https://www.livechatalternative.com/