Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10H0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O20

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 10.03.2023

Комисия по ЗПКОНПИ

1.

Светослав Спасов   

- председател

2.

Дучко Петров        

- заместник-председател

3.

Таня Николова

- член

4.

Цоло Цолов      

- член

5.

София Зайкова    

- член


 

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси


Р Е Г И С Т Ъ Р

На подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество


 

Вх. №  Име и фамилия Длъжност чл.35, ал.1, т.1 (за несъвместимост) чл.35, ал.1, т.3 (за промяна в декларация за несъвместиност) чл.35, ал.1, т.2 I част за имущество (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.2 II част за интереси (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2) (дата на подаване/контролно число)
1. Огнемир Симов Кмет на кметство Хърлец виж тук   05.05.2022 г.
05D7F3C6
да  
2. Кирилка Асенова Кмет на кметство Бутан виж тук   12.05.2022 г.
41A22C87
да  
3. Илиян Иванов Кмет на кметство Крива бара виж тук   16.05.2022 г.
D8DA380D
да  
4. Петко Петков Кмет на кметство Гложене виж тук   09.05.2022 г.
E510CCDC
да  

 

Списък на лицата, неподали декларациите в срок

име, фамилия

длъжност

 

 

 


РЕГИСТЪР

На декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 и чл. 35, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ

 

Вх. №

име, фамилия

длъжност

чл. 35, ал. 1, т. 1

декларация за несъвместимост

чл. 35, ал. 1, т. 3

декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т. 1

1.

Емил Гогошев

Управител на МБАЛ

 виж тук

 

 

 

 

Списък на лицата, неподали декларациите в срок

 

име, фамилия

длъжност

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/