Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T35T20
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T35TB5

Състав

Дата на публикуване: 20.02.2024
Последна актуализация: 13.03.2024

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ
МАНДАТ 2023 – 2027 г.

Постоянна комисия по хуманитарни дейности 

Мая Йонова - председател
Биляна Стояновска - заместник-председател 
Ангел Лалюв  - член 
Георги Калинов  - член 
Димитър Георгиев - член 

Постоянна комисия по бюджет и икономика

Драгомир Маринов - председател
Светослав Спасов - заместник-председател 
Катя Паскалева - член 
Симеон Симеонов - член 
Никола Барбов - член 

Постоянна комисия по законност и етика 

Милен Сибинов - председател
Велислав Торбов - заместник-председател 
Драгомир Маринов - член
Мая Йонова - член
Бойко Титрийски - член 

Постоянна комисия по земеделие и устройство на територията

Симеон Симеонов - председател 
Юлиян Тошев - заместник-председател 
Велислав Торбов - член
Деян Иванов - член
Красимир Михайлов - член

Постоянна комисия по ЗПК /Закон за противодействие на корупцията/

Светослав Спасов   - председател
Ангел Лалюв - заместник-председател 
Никола Барбов - член 
Милен Сибинов - член 
Димитър Георгиев - член
https://www.livechatalternative.com/