Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2023

 

doc logo Заявление за достъп до обществена информация

 

Правно основание: чл.24 от ЗДОИ

Необходими документи: Заявление – по образец

Срок: 14 дни

Център за административно обслужване в община Козлодуй

Електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com


Работно време: 08:00 - 17:00 часа


Такса: Достъпът до обществена информация е безплатен.

Ако заявителя желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител, след заплащане на нормативно установени разходи за това съгласно Наредба  № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на министъра на финансите.

 

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

 


Място за преглед/четене на предоставена информация:

Център за административно обслужване в община Козлодуй

https://www.livechatalternative.com/