Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Регламент на ЕС 2016/679 (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, ОБЛАСТ ВРАЦА 

АДРЕС: ГР. КОЗЛОДУЙ, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 13

ЕЛ. ПОЩА: obshtina.kozloduy@gmail.bg

 
Длъжностно лице по защита на личните данни:
Иван Вачов
тел.: 0973/85-840
ел. поща: icvachov@kozloduy.bg

 

.pdf logo Политика за защита на личните данни в община Козлодуй

https://www.livechatalternative.com/