Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPMV2
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPE04

Заповеди

Дата на публикуване: 14.09.2021
Последна актуализация: 02.10.2023

pdf logoЗаповед №661/18.11.2021 г. за забрана употребата и продажбата на алкохолни и спиртни напитки на територията на община Козлодуй в предизборния ден 20.11.2021 г. и в изборния ден на 21.11.2021 г.

pdf logoЗаповед №641/10.11.2021 г. за образуване на територията на община Козлодуй на 1 избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и Народно събрание на 14.11.2021 г.

pdf logoЗаповед №623/02.11.2021 за забрана употребата и продажбата на алкохолни и спиртни напитки на територията на община Козлодуй в предизборния ден 13.11.2021 г. и в изборния ден на 14.11.2021 г.

pdf logoЗаповед №611/30.10.2021 г. за образуване на територията на община Козлодуй на 1 избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и Народно събрание на 14.11.2021 г.

pdf logoЗаповед №603/28.10.2021 г. за определяне на избирателни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и Народно събрание на 14.11.2021 г.

pdf logoЗаповед №12/11.10.2021 г. за определяне на местата в с. Гложене за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №11/11.10.2021 г. за определяне на местата в с. Крива бара за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №Б-911-41/07.10.2021 г. за определяне на местата в с. Бутан за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №Х-911-43/07.10.2021 г. за определяне на местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №549/06.10.2021 г. за определяне местата в гр. Козлодуй за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №515/21.09.2021 г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народно събрание на 14.11.2021 г.

pdf logoЗаповед №514/21.09.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народно събрание на 14.11.2021 г.

https://www.livechatalternative.com/