Z6_PPGAHG800P5TA0QJUTL9CD1G62
Z7_PPGAHG800P5TA0QJUTL9CD1GM4

СИК

Дата на публикуване: 18.05.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

График за предоставяне на изборни книжа на членовете на СИК

 

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии,

В съществуващата безпрецедентна световна ситуация, свързана с COVID-19, Община Козлодуй се стреми да организира изборния процес максимално безопасно за Вас и за всички граждани. Във връзка с това от общинска администрация Козлодуй са създадени графици за извършване на дейности за нормално и сигурно протичане на изборния ден, а именно:

Предоставяне на изборни книжа на секционните избирателни комисии.

С оглед спазване на максимални противоепидемични мерки изборните книжа ще се предоставят на 03.04.2021 г. в сградата на Община Козлодуй при спазване на следния график:  

  • За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК № 23, 24, 25, 26:

тръгване от кметство Крива бара в 12:45 часа;

тръгване от кметство Бутан в 13:00 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” с рег. №ВР 8996 ВР.

  • За населените места с. Гложене и с. Хърлец – СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

тръгване от кметство Гложене в 14:00 часа;

тръгване от кметство Хърлец в 14:15 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Ивеко” рег. № ВР 9012 ВС.

  • Предоставянето на изборните книжа ще се извърши в следните часове:

13:30 часа – СИК № 23, 24, 25, 26.

14:40 часа – СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

15:30 часа – СИК № 1, 2, 6, 5;

15:50 часа – СИК № 3, 7, 8, 9, 27, 28;

16:20 часа – СИК № 4, 10, 11, 15;

16:40 часа – СИК № 12, 13, 14.

 

 

Изборните книжа ще се предоставят на Председател на Комисия, в присъствието на зам.-председател, секретар, членове.

Всяка секционна избирателна комисия, освен задължителните изборни книжа, консумативи и техника, ще получи допълнително маски, ръкавици, три вида дезинфектанти (за ръце, за под, за повърхности), мокри и сухи кърпи, термометри.

 


pdf logoРешение № 131-НС/24.03.2021 г. на РИК-Враца относно назначаване на секционни избирателни комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) на територията на община Козлодуй за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

pdf logoМетодически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г.

pdf logoМетодически указанния на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК

pdf logoРешение № 2261-НС/19 март 2021 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

pdf logoРешение № 2206-НС/11 март 2021 г. на ЦИК относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

pdf logoРешение № 65-НС/08.03.2021 на РИК-Враца относно: Определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

pdf logoРешение № 19-НС/26.02.2021 на РИК-Враца относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Приложение № 1 към Решение №19-НС/26.02.2021 на РИК-Враца
Приложение №2 към Решене № 19-НС/26.02.2021 на РИК-Враца

pdf logoРешение № 15-НС/17 февруари 2021 г. на РИК-Враца относно: определяне общия брой на членовете на допълнителните секционни избирателни комисии, включително секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в комисиите в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

pdf logoРешение № 14-НС/17 февруари 2021 г. на РИК-Враца относно: определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


pdf logoПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 04 април 2021 г.


doc logoПриложение 1: Образец на поименно Предложение за състав на СИК


pdf logoМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2021 г. (без съставите на ПСИК)

pdf logoРешение № 2062-НС/16 февруари 2021 г. на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

https://www.livechatalternative.com/