Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFO321
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFO3I6

Заповеди

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 02.10.2023

 

pdf logo Заповед №594/01.10.2022 г. за определяне на време за гласуване с ПСИК №062000027

pdf logo Заповед №531/17.09.2022 г. за образуване на територията на община Козлодуй на 1 избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

pdf logo Заповед №526/15.09.2022 г. за забрана употребата и продажбата на алкохолни и спиртни напитки на територията на община Козлодуй в предизборния ден на 01.10.2022 г. и в изборния ден на 02.10.2022 г.

pdf logo Заповед №485/07.09.2022 г. за определяне на избирателни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

pdf logo Заповед №5/02.09.2022 г. за определяне на местата в с. Крива бара за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №Б-911-29/01.09.2022 г. за определяне на местата в с. Бутан за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №9/01.09.2022 г. за определяне на местата в с. Гложене за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №Х-911-26/01.09.2022 г. за определяне на местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали
pdf logo Заповед №482/01.09.2022 г. за определяне на местата в гр. Козлодуй за поставяне на агитационни материали

pdf logo Заповед №448/11.08.2022 г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

pdf logo Заповед №447/11.08.2022 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

https://www.livechatalternative.com/