Z6_PPGAHG800H0110QTNF50QLTEG1
Z7_PPGAHG800H0110QTNF50QLTE86

Заповеди

Дата на публикуване: 05.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

pdf logoЗаповед №360/05.07.2021 за забраняване употребата и продажбата на алкохолни и спиртни напитки на териториалните граници на община Козлодуй в предизборния ден 10.07.2021 г. и в изборния ден на 11.07.2021 г.

pdf logoЗаповед №350/01.07.2021 г. за определяне на избирателни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

pdf logoЗаповед №337/26.06.2021 г. за образуване на територията на община Козлодуй на 1 избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

pdf logoЗаповед №1/09.06.2021 г. за определяне на местата в с. Гложене за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №8/09.06.2021 г. за определяне на местата в с. Крива бара за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №Б-911-21/08.06.2021 г. за определяне на местата в с. Бутан за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №Х-911-23/07.06.2021 г. за определяне на местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №287/07.06.2021 г. за определяне на местата в гр. Козлодуй за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №248/18.05.2021 г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.
pdf logoЗаповед №247/18.05.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.

https://www.livechatalternative.com/