Z6_PPGAHG8009S4606IDCJ60N0T71
Z7_PPGAHG8009S4606IDCJ60N0TN6

Избирателен списък

Дата на публикуване: 04.08.2023
Последна актуализация: 17.10.2023

 

Списъкът на заличените лица може да бъде видян и на място в Център за административно обслужване на Община Козлодуй на адрес гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" №13

https://www.livechatalternative.com/