Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH7J3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH7B2
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH7B1

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 13.07.2022

 

Община Козлодуй

 

Адрес: обл. Враца, гр. Козлодуй 3320, ул. Христо Ботев 13
ЕИК:000193250
Tел: 0973/ 85 800
Факс: 0973/ 80 183
email: obshtina.kozloduy@gmail.com

https://www.livechatalternative.com/