Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52KI1
Z7_PPGAHG800P2O20QJQS5EJ70762
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KA0

Кмет на Община Козлодуй

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.12.2023

 

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
кмет на община Козлодуй

Маринела Николова

 

Стая №208
Телефон: 0973/85 800
Електронна поща: kmet@kozloduy.bg
Приемен ден: сряда (13:00 – 17:00 ч.)
Записване за приемен ден – на гише „Деловодство” в Център за административно обслужване или на телефони: 0973/85 837, 85 830, 85 831

Професионална реализация:    
от 2015 г. – кмет на община Козлодуй
2012 – 2015 г. – директор на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй
2011 – 2012 г. – специалист „Основни услуги и логистика” в Областна пощенска станция – Враца
2006 – 2011 г. – началник на Районна пощенска станция – Козлодуй към ТП „Български пощи” ЕАД – Враца
1998 – 2005 г. – главен счетоводител на Районна пощенска станция – Козлодуй към ТП „Български пощи” ЕАД – Враца

 

Образование:
2020 – 2023 г. – Технически университет – Габрово, специалност „Мениджмънт на индустриалното предприятие”, степен „магистър”   
2000 г. – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, специалност „Банков, валутен, митнически и данъчен контрол”, следдипломна квалификация
1999 – 2002 г. – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, специалност „Счетоводство и контрол”, степен „магистър”   
1996 – 2000 г. – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, специалност „Валутен и митнически контрол”, степен „бакалавър” 
1995 – 1999 г. – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, специалност „Икономическа педагогика”, степен „бакалавър”

  
Награди:
„Кмет на годината 2017” в категория „Ефективно управление на проекти”
„Кмет на годината 2020” в категория „Smart City” 
„Ангел на благодарността” на Фондация „Искам бебе” 
„Кмет на годината 2022”, в категорията „Smart City” 
„Кмет на годината 2022”, в категорията „Кмет на гражданите”
„Добродетел 2022” от Националното сдружение на сираците в България
„Кмет на годината” за мандат 2019 – 2023, в категорията „Спорт и младежки политики”
„Кмет на годината” за мандат 2019 – 2023, в категорията „Smart City”
 

https://www.livechatalternative.com/