Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG8009OQ50QBSI573J0KU0
Кмет Заместник кметове Секретар Кметове на кметства Администрация Общински стратегически документи Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Награди и отличия

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 07.02.2023

Тук можете да откриете информация, свързана с парламентарните избори на 02.10.2022 г.