Z6_PPGAHG800HM690Q3G9MV2O29I5
Z7_PPGAHG800HM690Q3G9MV2O29A3

Таксиметрови превозвачи

Дата на публикуване: 08.03.2021
Последна актуализация: 13.03.2023

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2023 Г.
     (към 13 март 2023 г.)

 

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Еднолични търговци

1.

ЕТ "ВЕЛТОМ-95-ВЕЛИСЛАВ ТОМОВ"

№ 2-2

ВР 6288 СА

2.

ЕТ „БEЛУЧИ ОГНЯН БЕЛЧЕВ”

№ 22-3

ВР 8711 ВМ

3.

ЕТ "ИЛ МАГ - ИЛИЯ ИЛИЕВ"

№ 22-4

ВР 5547 ВМ

4.

ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ - МИТКО ТАКСИ"

№ 30-1 ВР 3972 ВТ

Юридически лица

5.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД

№ 25-1

ВР 5879 СМ

6.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД

№ 25-2 ВР 7844 СМ

7.

„ГАБИ ТАКСИ” ЕООД

№ 27-5

ВР 1283 СХ

8.

„ГАБИ ТАКСИ” ЕООД

№ 27-5-1

СВ 8070 РК

https://www.livechatalternative.com/