Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Козлодуй”

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 02.10.2023

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
Стойност на договора: 125 895,00 лв.,  от които 107 010,75 лв. европейско и 18 884,25 лв. национално съфинансиране
Срок: 10 месеца
Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социалното включване на възрастни хора и лица с увреждания в община Козлодуй, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.
Кратко описание: По проекта ще се извършват дейности свързани със закупуване на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на 77 потребители от минимум 10 домашни помощници.
 

https://www.livechatalternative.com/