Z6_PPGAHG800HM690Q3G9MV2OI0I1
Z7_PPGAHG800HM690Q3G9MV2OI0A6

Спортни обекти

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

В общината е налице следната материална база за практикуване на спорт:

 

  • Стадиони във всички населени места - гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара;
  • Хиподрум в с. Бутан;
  • Спортна зала „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;
  • Спортно-оздравителен комплекс на „АЕЦ Козлодуй”;
  • Игрище с изкуствена настилка, гр. Козлодуй;
  • Игрище с изкуствена настилка, с. Гложене;
  • Зона за отдих и спорт, гр. Козлодуй - игрища за тенис на корт;
  • Ботев парк;
  • Детски площадни и игрища в междублоковите пространства в гр. Козлодуй и в отделни квартали;
  • Спортни площадки и физкултурни салони в училищата.
https://www.livechatalternative.com/