Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO330
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO333

"Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ (ЦНСТПЛФУ)
№ 1 И № 3 В СЕЛО ХЪРЛЕЦ И № 2 В СЕЛО ГЛОЖЕНЕ

„Центровете за настаняване от семеен тип”, с. Гложене са разкрити в началото на 2011 г. и предоставят дългосрочна социална услуга (СУ) в общността – резидентен тип за възрастни хора с физически увреждания, установени с ЕР от ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК.
СУ в общността – резидентен тип означава осигуряване на подходящо равнище на интервенция и подкрепа, даваща възможност на потребителите да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот.
ЦНСТПЛФУ, с. Хърлец и с. Гложене са с общ капацитет от 45 места и представлява съвкупност от 3 самостоятелни центъра с капацитет 15 места за всеки един от тях.
Центровете са разположени в с. Хърлец и с. Гложене със следните помещения:
• Спални помещения, обзаведени с две или три легла, гардероб, шкафчета за лични вещи, маса, столове, телевизор;
• Кухня и кът за хранене, обзаведени с домакински електроуреди, съдове и прибори;
• Дневна стая, където през деня могат да се събират потребителите;
• Санитарни помещения с баня;
• Складово помещение.
Храната в ЦНСТПЛФУ, с. Хърлец и с. Гложене се доставя като външна услуга.
За потребителите, в съответствие с тяхната индивидуална необходимост и желание, се подсигурява комплекс от здравни, социални, образователни, културни и развлекателни дейности.
В населените места съществуват развити и ефективно действащи транспортни и комуникационни връзки.
За предоставянето и поддържането на среда, близка до семейната, се грижат квалифицирани служители, работещи по трудов договор, а именно: медицински сестри, санитари, трудотерапевти, социални работници, административен персонал.
Всяко настанено лице в ЦНСТПЛФУ заплаща месечна такса, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

 

Адрес: с. Хърлец – 3329, общ. Козлодуй
ул. „Антим I” № 2

Адрес: с. Гложене – 3327, общ. Козлодуй
ул. „Ленин” № 82

моб.тел.: 0878313827

e-mail:cnstvhfu_harlets@abv.bg 
Управител: Пламенка Митрошанова

https://www.livechatalternative.com/