Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOT30
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOT33

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) с. Гложене

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 08.10.2021

"Защитени жилища" (ЗЖ), Село Гложене 

Защитените жилища имат за цел:

Подпомагане, взаимопомощ, защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга;
Социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици;
Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната.
Сградата е двуетажна. Намира се на тихо и спокойно място в селото.    I етаж e „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” (ЗЖЛУИ), а  II етаж – „Защитено жилище за лица с психични разстройства” (ЗЖЛПР). За всяко ЗЖ се предоставят грижи за 10 потребителки.

На всеки  етаж има по пет стаи, оборудвани с възможност за живеене на две лица. Към всяка стая има санитарно помещение.

Кухнята, в която се приготвя храната за деня, е снабдена с подходяща мебелировка и всички необходими уреди, прибори и съдове. Дневната е обзаведена уютно и  служи и за трапезария.

Ежедневно се извършва:

Готварство – потребителите приготвят храната под наблюдение на персонала: учат се да подготвят продуктите, последователноста на приготвяне на храната, сервиране, отсервиране и почистване на прибори и съдове.

Хигиена – лична, в помещенията и около сградата.

Градинарство -  обработват почвата около сградата, посаждат и се грижат за цветя и зеленчуци.

Битов труд – потребителите се учат да плетат, шият, гладят.

Изобразителна дейност – рисуват с графични материали и бои, използват различни техники; дорисуват елементи; изработват  картички и апликират.

Конструктивна дейност – изработват  предмети от хартия, природни и отпадъчни материали.

Четат вестници, списания, художествена литература; пишат букви, думи, изречения, създават текст.

Решават елементарни математематически загадки, лабиринти и пъзели.

Музикотерапия – възприемат и възпроизвеждат  музикални изпълнения.

На всеки от потребителите се предоставя възможност самостоятелно да организира времето си, да осъществява лични контакти с близки, приятели и други лица.

Осигурени са образователни програми в съответствие с възрастта, възможностите и личният избор на всеки от тях. 

Провеждат се културни мероприятия, които включват:празнуване на рождени и именни дни; изнасяне на беседи, свързани с образователна цел; по възможност се организират екскурзии.

 

Адрес: с. Гложене

общ. Козлодуй

ул. „Йонко Милев” № 9

тел.: 09160 / 2206 – ЗЖЛПР

тел.: 09160 / 2427 – ЗЖЛУИ
моб. тел.: 0888700552
email: zzgl@abv.bg
Управител: Зорница Тодорова

https://www.livechatalternative.com/