Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOLT5
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOL36

Пенсионерски клубове

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 25.10.2023

 

Квартален клуб на пенсионера „Осемте улици и приятели”
Председател: Драгомир Крачунов

Адрес: гр. Козлодуй-3320, общ. Козлодуй

ул. "Васил Коларов" №16
Мобилен телефон: 0899732644
 

Културен клуб на пенсионера „Здравец”

Председател: Стефка Ликуриева

Адрес: гр. Козлодуй– 3320, общ. Козлодуй

ул. „Бургас” № 3

моб.тел.: 0887302947

 

Квартален клуб на пенсионера „Турлашка махала”

Председател: Зоя Илиева

Адрес: гр. Козлодуй– 3320, общ. Козлодуй

ул. „Милин Камък” № 80

моб.тел.: 0896592077

 

Пенсионерски клуб „Мъдри сърца и приятели”

Председател: Людмил Гигов

Адрес: с. Хърлец– 3329, общ. Козлодуй

ул. „Георги Димитров” № 36, сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров”

моб.тел.: 0896788305

 

Пенсионерски клуб „Здраве”

Председател: Огнян Димитров

Адрес: с. Хърлец – 3329, общ. Козлодуй

Ул. „Георги Димитров” № 36, сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров”

Моб. тел.: 0896799407

 

Пенсионерски клуб „Здравец”

Председател: Виолета Маринова

Адрес: с. Гложене– 3327, общ. Козлодуй

ул. „Христо Ботев” № 13

моб.тел.: 0896806248

 

Пенсионерски клуб „Златна есен”

Председател: Марияна Попова

Адрес: с. Бутан– 3326, общ. Козлодуй

ул. „Георги Димитров № 45”

моб.тел.: 0889 652 529

 

Клуб на пенсионера и инвалида

Председател: Борислав Георгиев

Адрес: с. Крива бара- 3328, общ. Козлодуй

ул. „Георги Димитров” № 69

моб.тел.: 0890 312 702

https://www.livechatalternative.com/